Text/HTML

   Minimalizovat

 

Obec Slověnice  
     
ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2019
     
PŘÍJMY    
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 100 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 10 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 120 000.00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 20 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 200 000.00
1341 Poplatky ze psů 1 000.00
1361 Správní poplatky 1 000.00
1511 Daň z nemovitosti 120 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 100 000.00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 45 000.00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000.00
CELKEM   722 500.00
 
VÝDAJE    
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 9 000.00
3113 5321 Přípěvek na MŠ  10 000.00
3631 5154 Veřejné osvětlení - el. energie 40 000.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 55 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce  98 200.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000.00
5512 5321 Zajištění požární ochrany - smlouva Městys Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200.00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 500.00
6112 5194 Věcné dary 10 800.00
61715163 Pojištění majetku 8 600.00
2212 5171 Oprava místních komunikací 200 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 200.00
3745 5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 25 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 8 000.00
6171 5173 Cestovné 2 000.00
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 10 000.00
6171 5169 Nákup služeb 20 000.00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 60 000.00
1032 5169 Náklady - lesy 60 000.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM   722 500.00
     
Vyvěšeno:   25.11.2016
     
Sejmuto:    
     
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25.11. 2016  
Obec Slověnice  
     
ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2017
     
PŘÍJMY    
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 90 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 10 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 110 000,00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 20 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 140 000,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1361 Správní poplatky 1 000,00
1511 Daň z nemovitosti 120 000,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 65 000,00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900,00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000,00
CELKEM   565 400,00
     
VÝDAJE    
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 7 831,00
3113 5321 Přípěvek na MŠ  10 000,00
3639  5329 Přípěvek na Mikroregion Blaník 15 000,00
3631 5154 Veřejné osvětlení - el. energie 50 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce  40 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00
5512 5321 Zajištění požární ochrany - smlouva Městys Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 500,00
6112 5194 Věcné dary 10 800,00
6171 5163 Pojištění majetku 8 600,00
2212 5171 Oprava místních komunikací 42 669,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
3745  5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 40 000,00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000,00
6171 5173 Cestovné 2 000,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 14 000,00
6171 5169 Nákup služeb 20 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 60 000,00
1032 5169 Náklady - lesy 71 600,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
CELKEM   565 400,00
     
Vyvěšeno:   4.12.2015
     
Sejmuto:    
     
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28.11. 2015  
     
Obec Slověnice  
     
ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2018
     
PŘÍJMY    
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 80 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 8 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 100 000,00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 20 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 130 000,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1361 Správní poplatky 1 000,00
1511 Daň z nemovitosti 120 000,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 80 000,00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900,00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000,00
CELKEM   548 400,00
     
VÝDAJE    
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 9 000,00
3113 5321 Přípěvek na MŠ  10 000,00
3639  5329 Přípěvek na Mikroregion Blaník 10 000,00
3631 5154 Veřejné osvětlení - el. energie 50 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 60 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce  40 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00
5512 5321 Zajištění požární ochrany - smlouva Městys Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 500,00
6112 5194 Věcné dary 10 800,00
61715163 Pojištění majetku 8 600,00
2212 5171 Oprava místních komunikací 47 000,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
3745 5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 39 100,00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000,00
6171 5173 Cestovné 2 000,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 14 000,00
6171 5169 Nákup služeb 20 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 60 000,00
1032 5169 Náklady - lesy 50 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
CELKEM   548 400,00
     
Vyvěšeno:   4.12.2015
     
Sejmuto:    
     
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28.11. 2015  
Obec Slověnice    
Návrh rozpočtu pro rok 2015
PŘÍJMY    
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 102 000.00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 1 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 12 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 112 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 211 000.00
1341 Poplatky ze psů 1 000.00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 500.00
1511 Daň z nemovitosti 118 000.00
4111 MI př.transf. Ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 32 000.00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 54 000.00
4134 Převody z rozpočtových účtů 59 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 15 000.00
3631 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 4 000.00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 83 465.00
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 7 000.00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 500.00
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00
CELKEM   813 965.00
     
VÝDAJE    
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb - lesy 50 000.00
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 140 000.00
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 7 011.00
3111 5321 Předškolní zařízení - Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 15 000.00
3399 5194 Věcné dary 3 600.00
3631 5154 Elektrická energie 40 000.00
3639 5329 Přípěvek na MAS 10 000.00
3639 5339 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - Nákup materiálu j.n. 9 000.00
3639 5369 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - Nákup ostatních služeb 3 000.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 40 000.00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 7 000.00
3745 5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 70 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce  57 412.00
5512 5321 Příspěvek hasiči Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200.00
6112 5194 Věcné dary 10 800.00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 588.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 10 000.00
6171 5167 Školení, semináře 2 500.00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 60 000.00
6171 5169 Nákup služeb 80 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 2 854.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
6330 5345 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr - Převody vlastním rozpočtovým účtům 59 000.00
CELKEM   813 965.00
     
Vyvěšeno: 28.11.2014  
     
     
Sejmuto:    
     
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28.11. 2014  

 

Obec Slověnice    
     
ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2015
     
PŘÍJMY    
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 94 000.00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 6 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 4 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 120 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 180 000.00
1511 Daň z nemovitosti 70 000.00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 7 200.00
1341 Poplatky ze psů 1 000.00
1361 Správní poplatky 1 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 90 000.00
3639 2132 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500.00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900.00
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000.00
     
CELKEM   581 600.00
     
VÝDAJE    
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 7 000.00
3113 5321 Přípěvek na MŠ  20 000.00
3639  5329 Přípěvek na Mikroregion Blaník 15 000.00
3631 5154 Veřejné osvětlení - el. energie 55 000.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce  72 144.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000.00
5512 5321 Zajištění požární ochrany - smlouva Městys Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 54 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 8 600.00
2212 5171 Oprava místních komunikací 70 156.00
6171 5161 Služby pošt 1 200.00
3745  5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 38 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000.00
6171 5173 Cestovné 1 500.00
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 14 000.00
6171 51 69 Nákup služeb 12 000.00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000.00
1032 5169 Náklady - lesy 55 000.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM   581 600.00
    0.00
     
Vyvěšeno: 20. prosince 2013  
     
     
Sejmuto:    
     
Rozpočtový výhled projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13. prosince 2013.

 

 

Obec Slověnice    
     
ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2016
     
PŘÍJMY    
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 105 000.00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 9 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 6 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 110 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 170 000.00
1511 Daň z nemovitosti 75 000.00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 8 000.00
1341 Poplatky ze psů 1 000.00
1361 Správní poplatky 1 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 70 000.00
3639 2132 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500.00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900.00
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000.00
     
CELKEM   563 400.00
     
VÝDAJE    
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 7 000.00
3113 5321 Přípěvek na MŠ  20 000.00
3639  5329 Přípěvek na Mikroregion Blaník 10 000.00
3631 5154 Veřejné osvětlení - el. energie 55 000.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 45 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce  51 600.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000.00
5512 5321 Zajištění požární ochrany - smlouva Městys Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 54 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 8 600.00
2212 5171 Oprava místních komunikací 60 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 200.00
3745  5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 45 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000.00
6171 5173 Cestovné 2 000.00
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 14 000.00
6171 51 69 Nákup služeb 12 000.00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000.00
1032 5169 Náklady - lesy 70 000.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM   563 400.00
    0.00
     
Vyvěšeno: 20. prosince 2013  
     
     
Sejmuto:    
     
Rozpočtový výhled projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13. prosince 2013.

 

     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Obec Slověnice
Rozpočtový výhled pro rok 2013
PŘÍJMY
Par.pol. Název  
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 80 000.00 Kč
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 7 000.00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 6 000.00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 85 000.00 Kč
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 42 000.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 170 000.00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 200.00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000.00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 70 000.00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 55 000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 100 000.00 Kč
3639 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 000.00 Kč
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 4 200.00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. 500.00 Kč
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00 Kč
CELKEM   627 400.00 Kč
     
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000.00 Kč
1032 5169 Náklady - lesy 80 000.00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 53 000.00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 6 327.00 Kč
3113 5321 Přípěvek na MŚ a ZŠ 16 138.00 Kč
3399 5194 Věcné dary 2 400.00 Kč
3421 5121 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 45 000.00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000.00 Kč
3639 5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000.00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00 Kč
3745 5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 15 000.00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce  30 000.00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 950.00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 50 000.00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 000.00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 12 085.00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 500.00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 15 000.00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000.00 Kč
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000.00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 30 000.00 Kč
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 10 000.00 Kč
6171 5173 Cestovné 2 000.00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000.00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 38 000.00 Kč
CELKEM   627 400.00 Kč
     
Vyvěšeno: 26.11.2011
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 26.11. 2011

Obec Slověnice
Rozpočtový výhled pro rok 2014
PŘÍJMY
Par.pol. Název  
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 90 000.00 Kč
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 8 000.00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 7 000.00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 90 000.00 Kč
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 45 000.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 180 000.00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 200.00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000.00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 70 000.00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 70 000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 150 000.00 Kč
3639 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 000.00 Kč
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 4 200.00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. 500.00 Kč
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00 Kč
CELKEM   722 400.00 Kč
     
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000.00 Kč
1032 5169 Náklady - lesy 100 000.00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 51 000.00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 8 000.00 Kč
3113 5321 Přípěvek na MŚ a ZŠ 16 138.00 Kč
3399 5194 Věcné dary 3 000.00 Kč
3421 5121 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 60 000.00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000.00 Kč
3639 5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000.00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00 Kč
3745 5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 25 000.00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce  40 000.00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 262.00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 60 000.00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 000.00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 18 500.00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 500.00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 18 000.00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000.00 Kč
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000.00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 30 000.00 Kč
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 10 000.00 Kč
6171 5173 Cestovné 2 000.00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000.00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 38 000.00 Kč
CELKEM   722 400.00 Kč
     
Vyvěšeno: 26.11.2011
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 26.11. 2011

Obec Slověnice
Rozpočtový výhled pro rok 2015
PŘÍJMY
Par.pol. Název  
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 100 000.00 Kč
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 9 000.00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 8 000.00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 95 000.00 Kč
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 50 000.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 200 000.00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 200.00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000.00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 75 000.00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 75 000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 120 000.00 Kč
3639 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 000.00 Kč
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 4 200.00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. 500.00 Kč
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00 Kč
CELKEM   744 400.00 Kč
     
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000.00 Kč
1032 5169 Náklady - lesy 80 000.00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000.00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 40 000.00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost - BENEBUS 8 500.00 Kč
3113 5321 Přípěvek na MŚ a ZŠ 20 568.00 Kč
3399 5194 Věcné dary 3 000.00 Kč
3421 5121 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 65 000.00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 18 000.00 Kč
3639 5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000.00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 60 000.00 Kč
3745 5021 DPP - údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 30 000.00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce  40 000.00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 332.00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 60 000.00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 000.00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000.00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 18 500.00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 500.00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 20 000.00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000.00 Kč
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 80 000.00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 40 000.00 Kč
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 15 000.00 Kč
6171 5173 Cestovné 3 000.00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 8 000.00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 42 000.00 Kč
CELKEM   744 400.00 Kč
     
Vyvěšeno: 26.11.2011
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 26.11. 2011