Text/HTML

   Minimalizovat

2017

24.02.2017 - Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2017 kterou se stanoví společné školské obvody - ZDE

2015

21.02.2015 - Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2015 stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slověnice -  ZDE

2009

11. 8. - 27. 8. 2009 - Obceně závazná vyhláška obce Slověnice č. 2/2009 o místním poplatku ze psů - ZDE

11. 8. - 27. 8. 2009 - Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slověnice - ZDE