Nacházíte se zde:   ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení 2014

Minimalizovat

OZNÁMENÍ

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS

OZNÁMENÍ

Rozpočtové opatření 2017 č. 1

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 23. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

24. března 2017 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 2

4. Kontejner na směsný odpad - datum objednání

5. DČOV - nové informace

6. Úprava zeleně u cesty k "Vápence"

7. Projednání výsatby stromů

8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

BENE BUS - Zpráva o hospodaření za rok 2016

BENE BUS Rozpočet na rok 2017

OZNÁMENÍ

Obecně závazná vyhláška č, 1/2017

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 22. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

24. února 2017 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 1

4. Dohoda - společný školský obvod

5. DČOV - nové informace z vodoprávního úřadu Vlašim

6. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

 

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 21. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

20. ledna 2017 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 1

4. ČOV - nové informace ÚČAST PRO ZÁJEMCE NUTNÁ

5. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

Příjemné prožití svátků vánočních,


hodn
ě zdraví, štěstí a úspěchů


v novém roce Vám p
řejí

 

zastupitelé obce Slověnice

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 20. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

16. prosince 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10

4. ČOV - dotace

5. Projednání smlouvy na pacht

6. Rozpočet na rok 2017

7. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

25. listopadu 2016 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 8

4. Projednání umístění kontejneru na jedlý olej

5. Projednání návrhu smlouvy na pacht

6. Volba inventarizační komise

7. Projednání plánů inventur

8.  Projednání návrhu rozpočtu na 2017

9. Projednání výhledu 2019

10. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

 

Výsledky voleb do Senátu 2. kolo

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 18. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

14. října 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Volby 2016

4. Oznámení o výstavbě zahradního domku

5. Vyhodnocení nabídek pachtu

6. Rozpočtové opatření č. 8

7. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 13. - 16. 10. 2016

 

OZNÁMENÍ

 

Obec Slověnice

 

Slověnice 29, 257 26 Divišov, tel. 731 522 199, email: obec@slovenice.cz

 

oznamuje na základě ustanovení §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění záměr propachtovat nemovitý majetek ve vlastnictví obce od 1.1. 2017 do 31.12. 2023.

Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky za 1 ha pozemku/ků (obálkovou metodou s označením: nabídka za pacht - NEOTVÍRAT) do 13.10 2016.

Pozemky budou propachtovány jen jako celek.

 

Záměr pachtu byl schválen usnesením obecního zastupitelstva č. 17 ze dne 16.9. 2016.

Předmětem pachtu jsou pozemky v katastrálním území Slověnice.

Číslo parcely

Výměra pozemků v m2

Kultura

Číslo parcely

Výměra pozemků v m2

Kultura

72

2 198

ttp

289/11

3 937

orná

73

147

orná

289/12

971

orná

112

4 543

ttp

324/1

5 546

orná

117/1

968

ttp

324/4

253

orná

117/4

108

orná

324/5

189

orná

117/5

15

orná

část 333

9 744

ttp

152/21

8 230

orná

336

10 272

orná

189/1

1 519

ttp

337

3 219

orná

208

2 489

orná

338/20

1 330

ttp

209

1 910

orná

338/26

3 870

orná

210

151

orná

341/6

561

orná

212/2

573

orná

342

1 428

orná

237

4 172

orná

343

4 161

orná

242/4

13 408

orná

344/1

6 268

ttp

281

820

orná

490

284

ttp

289/8

391

orná

507/1

423

ttp

289/9

316

orná

511

4 445

ttp

289/10

1 550

orná

541

2 525

orná

Celkem m2

102 934

 

Ve Slověnicích dne: 23. 9. 2016                                                                starosta obce David Lažan

 

 

OZNÁMENÍ

Delegování členů okrskové volební komise:

1. člen

2. člen

3. člen

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

16. září 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Volby 2016

4. ČEZ - odstranění stromoví

5. OÚ - průkaz energet. náročnosti

6. Svatováclavská pouť

7. Záměr pachtu obecních pozemků

8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Senátu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 16. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

12. srpna 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Volby 2016

4. Topení v budově OÚ

5. Rozpočtové opatření č. 5

6. Oprava kaple

7. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise SENÁT

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Zvýšení příspěvku na péči od ÚP

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 15. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

24. června 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015

4. Účetní závěrka

5. Projednání pronájmu pozemků

6. Projednání prodeje pozemku

7. Rozpočtové opatření číslo 4

8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

Rozvaha 2015

Výsledovka 2015

FIN 2015

Příloha 2015

Závěrečný úcet obce za rok 2015

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Slověnice za rok 2015

 

OZNÁMENÍ


Záměr prodeje části pozemku 544/3

 

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu pozemků - část 338/9 a 573/1

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

27. května 2016 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání nájemní slouvy s MS Lipka Radošovice

4. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

Mikroregion

Rozvaha

Výsledovka

FIN

Příloha

Zpráva

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

13. května 2016 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání nájemní slouvy

4. Rozpočtové opatření číslo 3

5. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA z FÚ

OZNÁMENÍ

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu části pozemku

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 21. - 24. 4. 2016

OZNÁMENÍ

Cestování s dětmi do zahraničí - důležité informace

 

OZNÁMENÍ

 

Přerušení dodávky elektřiny v obci Slověnice

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

15. dubna 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Připojení OÚ k internetu

4. Rozpočtové opatření číslo 1 a 2

5. Pronájem pozemku - střelnice

6. Projednání zápisu kontrolní a finanční komise

7. Doplnění člena finanční komise

8. Oprava rybníku

9. Pronájem obecních pozemků

10. Zajištění palivového dříví na OÚ

11. Diskuse, závěr


Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška-stanovující přechodnou úpravu provozu

Rozhodnutí ve veci úplné uzavírky silnice č. II/125

OZNÁMENÍ

BENE-BUS

Fin 12

Rozvaha 12

VZZ 12

Zpráva o hospodaření 2015

Rozpočet 2016

 

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém
období (únor 2012 – leden 2016)

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podblanicko na rok 2016

Rozpočtový výhled Mikroregionu Podblanicko na rok 2017

OZNÁMENÍ

Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2016

 

     Živnostenský odbor ve Vlašimi oznamuje,  že Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat i v roce 2016 zdarma své poradenské a informační služby pro občany vždy

 

 

každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod.

 

 

v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413 (budova u zámeckého parku), II. patro,  v kanceláři  živnostenského odboru, číslo dveří 214.

 

     V uplynulém roce většina dotazů  občanů i podnikatelů byla převážně zaměřena na reklamační řízení. Věříme, že tato služba bude i nadále využívána a bude pro naše občany přínosem.

 

 

                                                                            Bc. Ivana Vlachová

                                                              vedoucí živnostenského odboru     

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 11. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v ÚTERÝ

26. ledna 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Veřejnoprávní smlouva - přestupky

4. Projednání rekonstrukce OÚ

5. Projednání smlouvy mezi OÚ a účetní obce

6. Oprava rybníka na Dolíčkách

7. Diskuse, závěr


Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Zápis do 1. ročníku ZŠ Divišov

 

OZNÁMENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura - informace pro občany 1

Česká telekomunikační infrastruktura - informace pro občany 2

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 10. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

18. prosince 2015 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání rozpočtu obce pro rok 2016

4. Rozpočtové opatření č. 10

5. Diskuse, závěr


Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v SOBOTU

28. listopadu 2015 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání nabídky na úklid sněhu v obci

4. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2016

5. Projednání výhledů rozpočtů v letech 2017 a 2018

6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Dne 09.10.2015 bude na obecním Úřadě Slověnice v 19:15 členská schůze SDH.

 

! ! ! ÚČAST NUTNÁ ! ! !

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 8. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

09. října 2015 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání změny názvu organizace dobrovolných hasičů

4. Rozpočtové opatření č. 5-8

5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

Oznámení o úplné uzavírce silnice č. III/11124, most ev.č.11124-2 přes Blanici

 

OZNÁMENÍ

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
 

Seznam parcel

OZNÁMENÍ

 

Kontejner na komunální odpad ve dnech 2.-4.10. 2015

OZNÁMENÍ

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů od spol. ČEZ

OZNÁMENÍ

 

 

Dne 27.09.2015 proběhne od 16:00 hod pouťové posezení v klubovně hasičů.

 

Vstupné 50,- Kč/osoba (jídlo a pití zajištěno) – vybírá p. M. Mocová

 

do 18.09.2015 je třeba částku uhradit

 

K poslechu hrají místní harmonikáři

Všichni jsou srdečně zváni

 

 

 

OZNÁMENÍ

Dne 11.09.2015 bude od 18:30-19:00 vybírán poplatek za psa ve výši 50,- Kč

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 7. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

11. září 2015 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání příspěvku pro ZŠ

4. Projednání nabídky TS na pronájem kontejneru

5. Stanovení termínu velkoobjemového kontejneru

6. Informace o přerušení dodávky el. energie

7. Projednání strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Blaník    

8. Projednání příprav Svatováclavské pouti

9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

Program zlepšování kvality ovzduší

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OZNÁMENÍ

 

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

19. června 2015 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014

4. Účetní závěrka

5. Projednání nabídky odprodeje PC

6. Oprava cest - střelnice, vodní nádrž

7. Provedení údržby železné lávky

8. Informace o letním táboru v kú Slověnice

9. Rozpočtové opatření č. 3

10. Rozpočtové opatření č. 4

11. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

FIN 2014

PRI 2014

ROZVAHA 2014

VÝSLEDOVKA 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slověnice za rok 2014

Protokol účetní závěrky

 

 

OZNÁMENÍ

Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření DSO MIKROREGION PODBLANICKO

Závěrečný účet Mikroregion Podblanicko za rok 2014

FIN 2014 Mikror

PRI 2014 Mikro

ROZ 2014 Mikro

VYS 2014 Mikro

 

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 7.-10.5. 2015

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

24. dubna 2015 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání rozpočtových opatření č.1 a č.2

4. Projednání provozu pošty Divišov

5. Přemístění betonového panelu

6. BENEBUS - informace o hospodaření

7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

OZNÁMENÍ

SDH Slověnice - Pokyny pro občany

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu části pozemku

Situační plánek

OZNÁMENÍ

Rozpočet pro rok 2015 BENE BUS

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE BUS

Zpráva o hospodaření za rok 2014 BENE BUS

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

20. února 2015 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání navýšení hodinové sazby DPP

4. Projednání nakládání s odpady v roce 2015

5. Projednání nákupu PC pro účetní účely

6. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podblanicko na rok 2015 a výhledový rozpočet Mikroregionu Podblanicko na rok 2016 a 2017

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ

22. prosince 2014 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání rozpočtu pro rok 2015

4. Projednání rozpočtového opatření číslo 7

5. Projednání rozpočtového opatření číslo 8

6. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

28. listopadu 2014 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2015

4. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 31. října 2014 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Výsledky voleb do OZ

4. Volba starosty (ky) a místostarosty (ky) obce

5. Stanovení výše měsíční odměny členů OZ

6. Projednání úklidu sněhu v zimním období

7. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

 

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 17.-19.10. 2014

Kontejner na BIO odpad ve dnech 7.-9.11. 2014

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 41. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 3. října 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků - závěrečné projednání návrhu smlouvy

4.  Infornace o výstavbě lávky

5.  Komunální volby

6.  Projednání termínu objednání velkoobjemových kontejnerů

7.  Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí

OZNÁMENÍ

Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

 

OZNÁMENÍ


o částečné uzavírce silnice č. II/113 v ul. Divišovská ve Vlašimi

 

Rozsah uzavírky a termín:

 

I. etapa

29.9.2014, 7:00 h – 30.9.2014, 7:00 h

částečná uzavírka – frézování vozovky

II. etapa

30.9.2014, 7:00 h – 20.10.2014, 7:00 h

úplná uzavírka mimo dopravní obsluhy – stavební práce

III. etapa

20.10.2014, 7:00 h – 21.10.2014, 18:00 h

úplná uzavírka – pokládka živice

 

Objízdná trasa:

-          Pro vozidla do 3,5 t a BUS ze silnice č. II/113 na silnici č. II/112 do

Domašína, kde se napojí na silnici č. III/11213 a zpět na silnici č. II/113. Celková

délka objízdné trasy je cca 3,5 km. V zúženém místě bude provoz řízení

semaforovou soupravou.

-          Pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa vedena ze

silnice č. II/113 na silnici č. II/112 přes Domašín, Křemení, dále na silnici č. II/111

do Struhařova a přes Divišov zpět na silnici č. II/113 Bílkovice, Radošovice, zpět

do Vlašimi.

 

 

OZNÁMENÍ

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Jmenování členů OVK na neobsazená místa pro volby do zastupitelstva obce Slověnice

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 40. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 5. září 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků - projednání návrhu smlouvy

4.  Projednání návrhu smlouvy na výstavbu lávky

5.  Komunální volby

6.  Projednání organizace pouti

7.  Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území obce Slověnice

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 39. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 20. června 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků - projednání návrhu smlouvy

4.  Závěrečný účet obce za rok 2013

5.  Účetní závěrka

6.  Projednání návrhu smlouvy na výstavbu lávky

7.  Komunální volby

8.  Informace o kontrole HZS

9.  Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSOMIKROREGION PODBLANICKO

OZNÁMENÍ

Závěrečný účet obce za rok 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

Rozvaha 2013

Výsledovka 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slověnice

 

OZNÁMENÍ

 

Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

OZNÁMENÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

OZNÁMENÍ

Slib zapisovatele a členů OVK pro volby do EP

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ


Jmenování člena okrskové volební komise na neobsazená místa

Jmenování člena okrskové volební komise na neobsazená místa

 

Jmenování člena okrskové volební komise na neobsazená místa

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 38. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 18. dubna 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.  Projednání změny data uzávírky mostu mezi obcemi Všechlapy a Libež

5.  Projednání rozpočtového opatření č. 1

6.  Informace o průběhu výstavby lávky

7.  Volby do EP

8.  Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

OZNÁMENÍ


Záměr prodeje pozemku

OZNÁMENÍ

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Rozpočet pro rok 2014 BENE-BUS

Zpráva o hospodaření za rok 2013 BENE-BUS

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 37. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 7. března 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.   Projednání uzávírky mostu mezi obcemi Všechlapy a Libež

5.   Informace o RUIAN

6.   Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 36. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 24. ledna 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.   Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 - starosta, 731 522 119 - místostarostka

 

Oznámení 2013

Minimalizovat

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 35. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 13. prosince 2013 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.   Projednání rozpočtu na rok 2014 a rozpočtových výhledů

5.     Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2014

Rozpočtový výhled pro období 2015 - 2017

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 34. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 22. listopadu 2013 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.   Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtových výhledů

5.     Informace o MAS

6.     Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 33. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 8. listopadu 2013 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.     Informace o řešení opravy lávek 

5.     Informace výsledku voleb do Parlamentu ČR

6.   Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtových výhledů

7.   Projednání zajištění údržby komunikací a chodníků v zimním období

8.     Informace o MAS

9.     Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 32. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 7. října 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků

4.     Informace o řešení opravy lávek 

5.     Informace o přípravě voleb do Parlamentu ČR

6.     Projednání nákupu pozemků 

7.     Informace o MAS

8.     Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

MAS Blaník - veřejné setkání akčních skupin

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 3.10. 2013

 

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 31. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 16. září 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti 

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání 

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků 

4.     Informace o řešení opravy lávek 

5.     Informace o přípravě voleb do Parlamentu ČR

6.     Projednání příprav Svatováclavské pouti v obci 

7.     Informace o MAS

8.     Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 30. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 19. srpna 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti

2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání 

3.     Informace o průběhu prodeje pozemků 

4.     Informace o řešení opravy lávek 

5.     Informace o přípravě možných voleb do Parlamentu ČR

6.     Informace o MAS

7.  Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558, 731 522 119

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 29. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 15. července 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Informace o průběhu prodeje pozemku

4. Informace o řešení opravy lávek

5. Seznámení občanů s opravou cest

6. Informace o MAS

7. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

OZNÁMENÍ

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION PODBLANICKO za rok 2012

Str.1, Str.2, Str. 3, Str. 4, Str. 5, Str. 6

Závěrečný účet Mikroregionu Podblanicko za rok 2012

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 28. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 10. června 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání prodeje pozemků

4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012

5. Informace o zrušení trvalého pobytu občanů obce

6. Informace o MAS

 

7. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

OZNÁMENÍ

TVORBA STRATEGIE MAS Blaník 2014 – 2020(5) >>VEŘEJNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

OZNÁMENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SLOVĚNICE

Str. 1, Str. 2, Str. 3, Str. 4, Str. 5, Str. 6

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLOVĚNICE

Str.1 , Str. 2, Str. 3, Str. 4

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální radyregionů soudržnosti

Str. 1, Str. 2, Str. 3, Str. 4, Str. 5

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

Str. 1, Str. 2,  Str. 3, Str. 4, Str. 5, Str. 6, Str. 7, Str. 8, Str. 9, Str. 10, Str. 11, Str. 12, Str. 13, Str. 14

OZNÁMENÍ

Ve dnech 24.5.-26.5.2013 budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery (směsný odpad a BIO odpad).

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 27. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v ČTVRTEK 2. května 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání prodeje pozemků

4. Projednání hromadné kontroly komínů

5. Navržení termínu přistavení velkoobjemových kontejnerů.

6. Informace o MAS

7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Vážení občané ve dnech 22.5.2013, 28.5.2013 a 4.6.2013 od 9:00 do 11:00 budou na OBECNÍM ÚŘADĚ přítomni zaměstnanci Katastrálního úřadu Benešov, kteří seznámí s přepracovanou digitalizovanou katasrální mapou.

Bližší informace v příloze:

131791162_1_5.C_OZNAMENI_OBEC_oznamuje_DOKONCENI_OBNOVY_katastr._operatu_a_jeho_VYLOZENI

 

OZNÁMENÍ

VÝKAZ Fin2 12M

Str. 1, Str. 2, Str. 3, Str. 4, Str. 5, Str. 6, Str. 7, Str. 8, Str. 9, Str. 10, Str. 11, Str. 12, Str. 13, Str. 14

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 26. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 19. dubna 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání rozpočtového opatření číslo 1

4. Schválení účetní uzavěrky obce za rok 2012

5. Projednání návrhu koupě zahradního domku

6. Informace o MAS

7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

 

 

OZNÁMENÍ

Záměr prodeje pozemku par.č. 570

Záměr prodeje pozemků par.č. 505/4 a par.č. 507/3

Geometrický plán str. 1

Geometrický plán str. 2

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 25. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 25. března 2013 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání možnosti prodeje pozemků

4. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

DSO BENE-BUS Zpráva o hospodaření za rok 2012 str. 1

DSO BENE-BUS Zpráva o hospodaření za rok 2012 str. 2

DSO BENE-BUS Rozpočet na rok 2013

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 11. března 2013 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

                                 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

                                 3. Projednání možnosti prodeje pozemků

                                4. Projednání možnosti nákupu lesního pozemku

                                5. Projednání žádosti o poražení stromu

                                6. Diskuse, závěr

                        
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 23. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v SOBOTU 9. února 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

 

Program jednání:

 

                                 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

 

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

 

                                 3. Projednání prodeje pozemků 338/29 a 63

                                4. Projednání stavu pozemku 501/1

                                5. Informace o stavu veřejnoprávní smlouvy

                                6. Informace o nové MAS

                                7. Diskuse, závěr

 

 

 

Občané mohou další náměty zasílat na:

obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119


OZNÁMENÍ

Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování......

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku

Protokol o kontrolách za okrsek

OZNÁMENÍ

Záměr prodeje pozemků

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 22. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v SOBOTU 22. prosince 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

                                 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

                                 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 4

                                4. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2013

                                5. Projednání zádosti o odkup obecního pozemku

                                6. Diskuse, závěr

                        
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podblanicko na rok 2013

Výhledový rozpočet Mikroregionu Podblanicko na rok 2015

OZNÁMENÍ

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazené místo

Oznámení tel. spojení do volební místnosti

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2013

OZNÁMENÍ

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 21. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 19. listopadu 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

                                 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

                                 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 3

                                4. Projednání a volba inventarizační komise

                                5. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2013

                                6. Diskuse, závěr

                        
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

z provozních důvodů se plánovaný termín veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.11. 2012 přesouvá na 19.11. 2012

OZNÁMENÍ

Stanovení počtu členů okrskové vol. komise pro prezidentské volby

OZNÁMENÍ

Výsledky 2. kola voleb do Senátu 2012

OZNÁMENÍ

Výsledky krajských voleb 2012

Výsledky 1. kola voleb do Senátu 2012

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 20. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 15. října 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

                                 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

                                 3. Projednání výsledku voleb do KÚ a Senátu ČR

                                4. Provoz dětského hřiště

                                5. Projednání údržby obce v zimním období

                                6. Diskuse, závěr

                        
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Ve dnech 21.9. 2012 (pátek) až 23.9. 2012 (neděle) budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný a BIO odpad.

OZNÁMENÍ

Dne 18.9.2012 bude v budově OÚ vybírán poplatek ze psa ve výši 50,- Kč (každý další ve výši 100,- Kč)

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 3. září 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

                                 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

                                 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 2

                                4. Seznámení s přípravou Svatováclavské pouti

                                5. Projednání přistavení velkoobjemových kontejnerů

                                6. Informace o průběhu přípravy KRAJSKÝCH VOLEB

                                7. Diskuse, závěr

                        
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 18. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 6. srpna 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

                                  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

                                 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

                                 3. Projednání smlouvy se společností COLAS CZ a.s.

                                4. Projednání úpravy cesty „Na Padělka“

                                5. Informace o zanesení nemovitosti „Kaple“ na KÚ

                                6. Projednání přestavby zkušebního vrtu na vrtanou studnu

                                7. Projednání možnosti umístění VO v prostoru dětského hřiště

                                8. Projednání možnosti uzavření smlouvy s Ing. Homojovou o přístupu do registru práv a povinností

                                9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 18. kčervna 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Schválení závěrečného účtu obce

4. Projednání rozpočtového opatření číslo 1

5. Informace o opravě místní komunikace - projednání cenové nabídky

6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLOVĚNICE 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Str 1 , Str 2, Str 3, Str 4, Str 5

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 16. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 14. května 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

4. Projednání objednávky čištění a revize komínů pro občany obce

5. Informace o opravě místní komunikace

6. Příprava a stanovení termínu hasičského cvičení

7. Projednání opravy opěrné zdi chodníku

8. Projednání změny úředních hodin

9. Informace z odboru životního prostředí – povolení odběru vody

10. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ
 
Starosta Obce Slověnice zve občany na 15. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 16. dubna 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
 Program jednání:
 
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Seznámení se zahájením řízení - slepičárna
4. Informování občanů o změně hlásného profilu povodňové služby kategorie B pro vodní tok Chotýšanka
5. Informace o hospodaření společnosti BENEBUS
6. Diskuse, závěr
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ

Z provozních důvodů se veřejné zasedání zastupitelstva obce Slověnice přesouvá z plánovaného termínu 2/4/12 od 19:00 na 16/4/12 od 19:00

OZNÁMENÍ

 
Ve dnech
30.3. 2012 (pátek) až 1.4. 2012 (neděle) budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný a BIO odpad.

 

Objížďka

Minimalizovat

OZNÁMENÍ

 
Z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace v obci Domašín bude ve dnech od 21.3.2012 do 04.07.2012 vyloučen provoz na silnici č. II/112 mezi Vlašimí a Domašínem.
Obousměrná nařízená objížďkapro osobní dopravu a nákladní vozidla do 12 tun bude vedena po silnici č. II/113 na Radošovice, Bílkovice a Divišov. V Divišově bude doprava převedena na silnici č. II/111 na Struhařov a zpět na silnici č. II/112 směr Benešov.

Svislé dopravní značení

Minimalizovat

 

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v sobotu 3. března 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o úpravě dopravního značení
4. Informace o probíhajícím prodeji obecní studny
5. Diskuse na téma investice v roce 2012
6.Oznámení o probíhajícím jednání se společností VODOMONT
7. Diskuse, závěr
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119
OZNÁMENÍ

V období březen 12 - červen 12 bude v katastru Obce Slověnice probíhat digitalizace území. Bližší informace v příloze.

Příloha 1 Příloha 5

Příloha 2 Příloha 6

Příloha 3 Příloha 7

Příloha 4 Příloha 8

 
OZNÁMENÍ
 
Starosta Obce Slověnice zve občany na 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v sobotu 28. ledna 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 
 Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Seznámení se stavem výstavby vrtané studny
4. Informace o odprodeji pozemku
5. Diskuse, závěr
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 11. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 26. listopadu 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu

 

 Program jednání:

·          1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
4. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 - 2015
5. Projednání žádosti o stanovisko k výstavbě vrtané studny
6. Diskuse, závěr

 

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 10. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 07. listopadu 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
 
 
Program jednání:
 
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání rozpočtového opatření číslo 2

4. Projednání směrnice k inventarizaci

5. Informace k žádosti o pokácení stromu

6. Sdělení stavu prodeje pozemků

7. Seznámení se změnou dopravního značení

8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 21.10. 2011 - 23.10.2011 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy:

strana 1

strana 2

strana 3

 

Záměr prodeje pozemků par. č. 558/2 a 558/3 viz přílohy

Záměr prodeje pozemků

Geometrický plán

Situační plánek

 

 

Záměr prodeje pozemků

Geometrický plán 1

Geometrický plán 2

Dne 9.9. 2011 - Návrh opatření obecné  povahy – svislé dopravní značení – P7 a P8 – Přednost protijedoucích a přednost před protijedoucími vozidly

Veřejná vyhláška str1

Veřejná vyhláška str2

 

Záměr prodeje pozemků par. č. 551/2 a 57/6 viz přílohy

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ
 
Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
ve středu 28. prosince 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 
 Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Projednání rozpočtového opatření číslo 3
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2012
5. Diskuse, závěr
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ
 
Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
ve středu 28. prosince 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 
 Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Projednání rozpočtového opatření číslo 3
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2012
5. Diskuse, závěr
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119
 
 
 

Veřejné zasedání 24. září 2011

Minimalizovat

OZNÁMENÍ


Starosta Obce Slověnice zve občany na 9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v sobotu 24. září 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o proběhlém místním šetření – úprava dopravního značení
4. Projednání úpravy veřejné zeleně
5. Projednání prodeje obecní studny
6. Informace o přípravě Svatováclavské pouti
7. Diskuse, závěr

kontejnery 22.9. 2011 až 25.9. 2011

Minimalizovat

OZNÁMENÍ

Ve dnech
22.9. 2011 (čtvrtek) až 25.9. 2011 (neděle) budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný a BIO odpad.
 

Text/HTML

Minimalizovat

 

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 8. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 22. srpna 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
 

 Program jednání:


1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Informace o stavu rozdělení pozemků

4. Zpráva o průběhu stavby - zkušebního vrtu u OÚ

5. Projednání stavební úpravy na parcele 21

6. Žádost o změnu dopravního značení v obci

7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 7. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v sobotu 18. června 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 

 Program jednání:


1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání odtoku vody na obecní komunikaci

4. Schválení zavěrečného účtu za rok 2010

5. Projednání rozpočtového opatření číslo 1

6. Informace o stavu rozdělení pozemků

7. Projednání žádosti na stavební úpravu st. par 10/1

 

8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

 

 

Záměr prodeje pozemku 48/2 v k.ú. Slověnice

 

 

Závěrečný účet obce Slověnice za rok 2010:

strana 1, strana 2, strana 3, strana 4

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slověnice za rok 2010:

strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6

 Ve dnech 27.5. - 29. 5. 2011 budou občanům k dispozici velkoobjemové konteinery pouze na komunální odpadna komunální odpad.

OZNÁMENÍ

 

 

 

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu části pozemku 333

Geometrický plán pronajaté části pozemku 333

 

 OZNÁMENÍ

 

 

Odkaz na fotodokumentaci akce - posezení občanů 30.4. 2011 (čarodějnice):

https://picasaweb.google.com/slovenice/Carodejnice2011#

 

OZNÁMENÍ

tarosta Obce Slověnice zve občany na 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 30. května 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
 

 Program jednání:


1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Informace o průběhu legalizace studní

4. Projednání odtoku vody na obecní komunikaci

5. Informace o hospodaření obce v roce 2010

6. Projednání smlouvy na pronájem pozemku

7. Informace o průběhu zaměření obecních pozemků

8. Projednání záměru prodeje obecního pozemku

9. Informace o pořádání dětského dne 4.6. 2011

10. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

 

Text/HTML

Minimalizovat

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 18. dubna 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Potvrzení termínu – prohlídka komínů
4. Informace o průběhu legalizace studní
5. Zpráva o ukončení prodeje pozemku
6. Informace o stavu dětského hřiště
7. Projednání odtoku vody na obecní komunikaci
8. Diskuse, závěr

 

 
 

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 724 786  473, 731 522 119

 

 

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 31.3. 2011 (čtvrtek) – 3.4. 2011 (neděle) budou v obci přistavěny velkoobjemové konteinery .
Pozn.
V případě, že dojde během čtvrtka k naplnění zajistí obec v pátek výměnu za prázdné.

OZNÁMENÍ

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KTEROU SE OZNAMUJE ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

  

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

sobotu 12. března 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Infornace k připravovanénu sčítání lidu, domů a bytů

4. Projednání rozpočtového opatření

5. Informace o stížnosti na obecní zastupitelstvo

6. Informace občanů o nutnosti revize a čištění komínů

7. Seznámení občanů se situací dopravní obslužnosti

8. Diskuse, závěr.

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

731 522 119, 724 786 473

 

OZNÁMENÍ

k sčítání lidu, domů a bytů 2011

Lokalita pro sčítání

Sčítací obvod a přidělený komisař

Oznámení ČSÚ ze dne 30.listopadu 2011

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v pondělí 27. prosince 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Schvalování rozpočtu obce pro rok 2011

4. Diskuse, závěr.

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

731 522 119, 724 786 473

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2011 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v pondělí 6. prosince 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání žádosti paní Havlíčkové o odprodeji obecního pozemku

4. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2011

5. Diskuse, závěr.

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

731 522 119, 724 786 473

 

OZNÁMENÍ

Kontakty na detašované pracoviště ČSÚ Benešov

Text/HTML

   Minimalizovat

OZNÁMENÍ
Záměr prodeje pozemků 107/2, 189/5b, 189/5d
 
OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 46. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 25. října 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o výsledku voleb
4. Předání úřadu novému zastupitelstvu
5. Volba starosty a místostarosty
6. Projednání žádosti p. Bezchleby
7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na  604 540 583, 724 786 473
 
 
Ve Slověnicích dne 16.10. 2010
OZNÁMENÍ
Nabídka pozemků od PF ČR
 
 OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 45. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 6. září 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o průběhu příprav volbeb
4. Projednání možnosti odkupu pozemků z PF
5. Projednání průběhu Svatováclavské pouti
6. Diskuse, závěr.
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583   724 786 473.
Ve Slověnicích dne 27.8. 2010
VOLBY do obecního zastupitelstva Obce Slověnice
OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 44. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 28. června 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Diskuse o sestavení kandidátních listin do komunálních voleb 2010
4. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583   724 786 473.
Ve Slověnicích dne 21.6.2010
OZNÁMENÍ
Místostarosta Obce Slověnice zve občany na 43. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v sobotu 12. června 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Volba starosty a místostarosty obce
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2009
5. Diskuse o sestavení kandidátních listin do komunálních voleb 2010
6. Závěr.
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583  724 786 473 .
Ve Slověnicích dne 5.6.2010
 
 
 
OZNÁMENÍ
Místostarosta Obce Slověnice zve občany na 42. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 3. května 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Nové informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4. Projednání návrhu firmy CEMEX na instalaci dopravního značení
5. Informace o provedeném auditu za rok 2009
6. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na                      604 540 583  604 540 583 .
Ve Slověnicích dne 26.04.2010
OZNÁMENÍ
Místostarosta Obce Slověnice zve občany na 41. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 29. března 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti
2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3.     Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4.     Stavební řízení v katastru Obce Slověnice
5.     Projednání pořízení spisové služby dle výzvy 06
6.     Rozbor hospodaření Obce od začátku roku 2010
7.     Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583
Ve Slověnicích dne 22.03. 2010
 
1.1.2010 - Oznámení - k tomuto datumu se Mgr. Renata Vondráková vzdala funkce starostky obce. Obec bude řídit místostarosta pan David Lažan     - kontaktní údaje obecního úřadu zůstávají stejné - obec@slovenice.cz, tel. +420 731 522 119.
31. 12. 2009 - V sekci rozpočet naleznete schválený rozpočet na rok 2010. ZDE
23. 12. 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 40. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
ve středu 30. prosince 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 4. Úvěr
 5. Schválení rozpočtu na rok 2010
 6. Zhodnocení činnosti zastupitelstva od roku 2006 do roku 2009
 7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 23. prosince 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
PŘEJI VÁM VŠEM PĚKNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚ POHODY A ZDRAVÍ! RENATA VONDRÁKOVÁ
8. 12. 2009 - V sekci rozpočet najdete návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled 2011 - 2013
1. 12. 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 39. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 7. prosince 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 4. Úvěr
 5. Rozpočet, rozpočtové opatření
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010, rozpočtový výhled 2012 - 2014
 7. Volba starosty a místostarosty s funkčním obdobím od 1.1. 2010 do konce řádného volebního období
 8. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 1. prosince 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
25.11. 2009 - Rozhodnutí o umístění stavby - Vrtaná studna na ppč. 296 KÚ Slověnice - ZDE
23. 11. 2009 -  
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 38. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 30. listopadu 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 4. Úvěr
 5. Rozpočet, rozpočtové opatření
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010, rozpočtový výhled 2012 - 2014
 7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 23. října 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
23. 11. 2009 - Oznamujeme, že v obci je plánována odstávka el. proudu na 14. 12. 2009 od 11:30 do 15:00 hodin. Více na lince 840 850 860. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční sítě ČEZ považovat i v této době pod napětím! Platí pro lokalitu U CHAT!!!
12. 11. 2009 - Oznamujeme, že v obci je plánována odstávka el. proudu na 10. 12. 2009 od 8:00 do 15:00 hodin. Více na lince 840 850 860. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční sítě ČEZ považovat i v této době pod napětím!
6. listopadu 2009 - Oznamujeme, že v obci je plánována odstávka el. proudu na 23. listopadu 2009 od 8:00 do 15:00 hodin. Více na lince 840 850 860. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční sítě ČEZ považovat i v této době pod napětím!
29. října 2009 - V termínu 13. - 15. listopadu budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na BIO odpad. TENTOKRÁT JSOU URČENY POUZE NA LISTÍ. Žádám všechny, aby toto respektovali a žádné jiné odpady sem nedávali - ANI VĚTVE.
V souvislosti s kontejnery zveme všechny na brigádu - úklid listí na návsi a dalších obecních prostorách - v sobotu 14. listopadu. Bližší informace podá paní Mocová. Občerstvení pro všechny zajištěno, brigáda je ZDARMA. Těším se na hojnou účast. Předem všem děkuji. R. Vondráková
21. října 2009 - Oznámení svozu nebezpečného odpadu - 31. října 2009 před OÚ - 10,05 - 10,20 hodin - seznam vybíraného odpadu na pevné úřední desce
21. října 2009 - Rozhodnutí o umístění stavby "Novostavba vrtané studeny na ppč. 338/23 KÚ Slověnice" - ZDE
19. října 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 37. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 26. října 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Výsledek auditu, účetní obce (nová smlouva)
 4. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 5. Úvěr
 6. Rozpočet, rozpočtové opatření
 7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 19. října 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
 
8. října 2009 - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Vrtaná studna na ppč. 296 KÚ Slověnice - Ing. Jan Gregor - ZDE
6. října 2009 - UPOZORNĚNÍ
V OBCI BUDOU PŘISTAVENY VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY A BIO A OBJEMNÝ ODPAD V TERMÍNU OD PÁTKU 9. října DO PONDĚLÍ 12. října 2009. PROSÍM, DO KONTEJNERU NA BIO NEVHAZUJTE ŽÁDNÝ JINÝ ODPAD, NEBO NÁM SKLÁDKA NEBUDE CHTÍT TENTO ODPAD BRÁT. DĚKUJI. R. VONDRÁKOVÁ
28. 9. 2009 - Fotografie ze Svatováclavské pouti - najdete ZDE - http://picasaweb.google.cz/slovenice/SvatovaclavskaPoutVeSlovenicich2009#
27. 9. 2009 - Fotografie ze slavnostního otevření hřiště najdete zde - http://picasaweb.google.cz/slovenice/
24. 9. 2009 - OZNAMUJEME, ŽE V TERMÍNU OD 1. DO 15. 10. BUDOU VYBÍRÁNY POPLATKY ZE PSŮ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH, JINDY PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S PÍ. MOCOVOU - TEL. 604 728 267
24. 9. 2009 - Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů - ZDE
24. 9. 2009 - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na 13. října 2009 ve věci "Novostavba vrtané studny na ppč. 338/23 kú Slověnice" - ZDE
19. září 2009 -
DĚTSKÝ PROGRAM NA SLOVĚNSKOU POUŤ
27. 9. 2009 v neděli
 
16:00 – Divadelní představení pro děti i dospělé již známého souboru z Krhanic
HOLKYDY
-         Příběh o pirátech
16:15 - Mažoretky
16:30 – Malování na obličej pro děti
17:00 – Chytání rybek
17:30 – Opékání buřtů u hřiště
 
Srdečně zveme všechny děti a rodiče. Prosíme, abyste účast dětí z organizačních důvodů hlásili pí. Vondrákové na tel. 604 540 583 nebo e-mailu obec@slovenice.cz
 
Těšíme se na hojnou účast!!!!!
 
Za organizátory
 
Lucka Poláková a Renata Vondráková
 
 
Změna programu vyhrazena.
Jen za slušného počasí.
 
7. září 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 36. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 14. září 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dílčí přezkoumání za rok 2009
 4. Rozpočet, rozpočtové opatření
 5. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 7. září 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
 
 
7. září 2009 - UPOZORNĚNÍ
V OBCI BUDOU PŘISTAVENY VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY A BIO A OBJEMNÝ ODPAD V TERMÍNU OD PÁTKU 18. ZÁŘÍ DO PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ 2009. PROSÍM, DO KONTEJNERU NA BIO NEVHAZUJTE ŽÁDNÝ JINÝ ODPAD, NEBO NÁM SKLÁDKA NEBUDE CHTÍT TENTO ODPAD BRÁT. DĚKUJI. R. VONDRÁKOVÁ
26. srpna 2009 -
 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 9. a 10. října 2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 
 
Obecní úřad ve Slověnicích
 
Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků
 
V souladu s ustanovením § 14c písm.f) zákonač. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbydo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 9. a 10. října 2009, o počtu a sídle volebních okrsků:
 
 
Počet okrsků : 1
 
Sídlo volebního okrsku č. 1 – Slověnice 29 (budova obecního úřadu)
 
Ve Slověnicích dne 26. srpna 2009
 
 
                                                                                              ...........................................                                                                                                    
                                                                                                    Mgr. Renata Vondráková
                                                                                                    starostka Obce Slověnice
 
11. 8. - 27. 8. 2009 - Obceně závazná vyhláška obce Slověnice č. 2/2009 o místním poplatku ze psů - ZDE
11. 8. - 27. 8. 2009 - Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slověnice - ZDE
3. srpna 2009 - Dovolujeme si pozvat všechny místní obyvatele, chataře, chalupáře a další, kdo mají rádi Slověnice, na slavnostní otevření dětského hřiště Mamounduchov, které se uskuteční dne 15. 8. 2009 od 14 hodin. Prosíme, pokud jste tak již neučinili, oznamte laskavě svou účast paní Mocové  na tel. 604 728 267. Za celé obecní zastupitelstvo zve Renata Vondráková
3. srpna 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 35. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 10. srpna 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dílčí přezkoumání za rok 2009
 4. Provozní řád dětského hřiště Mamounduchov, správce hřiště
 5. Prodej pozemků, nákup pozemků, věcné břemeno
 6. Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slověnice
 7. Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 2/2009 o místním poplatku ze psů
 8. Rozpočet, rozpočtové opatření
 9. Finanční a kontrolní výbor, inventurní komise - zasedání
 10. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 3. srpna 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
17. června 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 34. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
ve středu 24. června 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Závěrečný účet obce
 4. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 17. června 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
8. června 2009 - Závěrečný účet Obce Slověnice za rok 2008 - ZDE
1. června 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 33. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 8. června 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Czech point – informace k dotaci
 4. Dotace POV – informace
 5. Dotace FROM – informace
 6. Prodej pozemku
 7. Závěrečný účet obce - projednání
 8. Volby – aktuální informace
 9. Provozní věci OÚ
 10. Rozpočet
 11. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 1. června 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
20. 5. 2009 -
 
 
OznÁmení o dobĚ a místě konání voleb
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 
 
Starostka Obce Slověnice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
o z n a m u j e :
 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :
 
                              v  pátek dne 5. června 2009 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin   a
                            v  sobotu dne 6. června 2009 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
 
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
 
ve volebním okrsku č. 1.
je volební místnost v budově obecního úřadu
pro voliče bydlící ve Slověnicích
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve Slověnicích  dne 20. května 2009   
Mgr. Renata Vondráková
starostka Obce Slověnice                                                                           
18. 5. 2009 - Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Slověnice - ZDE
TENTO PROJEKT
 
„Územní plán Slověnice“
 
 
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU ÚNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic
Programu rozvoje venkova
      
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 
 
28. dubna 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 32. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 11. května 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Czech point – výběrové řízení, informace k dotaci
 4. Dotace POV – informace, výběrové řízení
 5. Dotace FROM – výběrové řízení
 6. Volby – aktuální informace
 7. Provozní věci OÚ
 8. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 28. dubna 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
28. dubna 2009 - Obec Slověnice scháválila na svém zasedání dne 27. dubna 2009 Územní plán Obce Slověnice usnesením č. 31/2009
Veřejná vyhláška o územním plánu Slověnice vydanÁ formou opatření obecné povahy - Zde
Textová část - ZDE
Koordinační výkres - zde
27. dubna 2009 - Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení
pálení odpadu a spalování hořlavých látek.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje
od dubna letošního roku novou službu pro veřejnost – evidenci pálení
prostřednictvím internetu.
Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby,
které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které
provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní
spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje
místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této
aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti
stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření
požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Na internetových stránkách HZS Středočeského
kraje – www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz)
si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou
odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a
splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.
21. 4. 2009 -
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009
17. 4. 2009 -
OZNÁMENÍ
 
Starostka Obce Slověnice zve občany na 31. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 27. dubna 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření, rozpočet, úvěr
 4. Czech point – úprava kanceláře, výběrové řízení, informace k dotaci
 5. Dotace POV – informace, výběrové řízení
 6. Dotace FROM – výběrové řízení
 7. Územní plán obce - schválení
 8. Volby – aktuální informace
 9. Provozní věci OÚ
 10. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 17. dubna 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
6. 4. 2009 - Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu proběhne místo 15. 4. až ve čtvrtek 16. 4. 2009
6. 4. 2009 - Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 16. května 2009 před budovou OÚ - 9,55 - 10,10 hodin
27. 3. 2009 - Pozemkový fond - nabídka pozemků dle par. 7 zák. č. 95/1999 Sb. (zákon o prodeji půdy)
27.3. 2009 - Vyhláška o dani z nemovitosti 2009
16. 3. 2009 -
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 30. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 23. března 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření, rozpočet
 4. Czech point – úprava kanceláře, výběrové řízení, informace k dotaci
 5. Dotace POV – informace, výběrové řízení
 6. Územní plán obce
 7. Volby
 8. Provozní věci OÚ
 9. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 16. března 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
 16. 3. 2009 -
OZNÁMENÍ
 
V pátek 3. dubna 2009 budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na bio a ostatní odpad, odvezeny budou v pondělí 6. dubna.
Prosíme, nevhazujte nebezpečný odpad, termín jeho svozu bude oznámen.
Znovu upozorňuji, že do kontejneru na BIO není možné vhazovat nic jiného – žádné kusy igelitu nebo kovu a podobně, prosím Vás o disciplinovanost, neboť jinak máme problémy se skládkou. Děkuji. R. Vondráková
 
 16. 3. 2009 -
 
OZNÁMENÍ
V termínu do 15. dubna je možné si ZDARMA z obecního úřadu vzít knihy z fondu knihovny. Možnost půjčování knih se z důvodů nulového zájmu k 15. dubnu ruší. Knihy budou touto formou rozdány občanům nebo jiným zařízením podobného typu.
13. 2. 2009 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Slověnice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Návrh územního plánu Slověnice včetně návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním bude v termínu 14. února do 30. března 2009 (včetně) vystaven k nahlédnutí zde a v tištěné podobě na Obecním úřadě Slověnice (v úřední dny nebo po dohodě kdykoliv)
       Textová část
O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Slověnice se bude konat dne 30. března 2009 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Slověnice veřejné projednání.
13. 2. 2009 - ZDE - Výsledek zjišťovacího šetření dle zákona 100/2001 - "Rozšíření dobývacího prostoru Takonín"
9. 2. 2009 - OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 29. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 16. 2. 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti.
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání.
 3. Rozpočtové opatření
 4. Czech point
 5. Provozní věci OÚ
 6. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 9. února 2009
 
 
 
                 Renata Vondráková – starosta obce
 
13. 1. 2009 - Projednávají se nové hranice záplavového území Chotýšanky - viz úředení deska v obci
11. 1. 2009
Podle zákona č. 561/2004 sb. §36 a §37, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ZŠ Divišov:
ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
na středu 28. ledna 2009 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 4. února 2009 od 13 hodin do 15 hodin.
 
Další informace:
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2009 dosáhlo věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2009 do 31.12.2009, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
 • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
 • přineste s sebou, prosím, váš občanský průkaz a rodný list dítěte
19. 12. - Oznámení záměru - "Rozšíření dobývacího prostoru Takonín (70665) na výhradním ložisku stavebního kamene Bílkovice - Takonín (B3026700) - ZDE
Milí spoluobčané,
 
velmi Vás žádám, pokud máte připomínky ke zvětšení dobývacího prostoru Lomu v Bílkovicích, kde se přepokládá na další roky maximální těžba, která bude pokračovat až do roku 2018 (viz kopie příslušných stran z oznámení, celé k nahlédnutí v budově OÚ), zpracujte své připomínky nebo se dostavte ke mně a já pomohu Váš dopis sepsat na počítači.
Pokud nebudou dodrženy lhůty v oznámení, nebude na Vaše připomínky již prostor. Připomínky ohledně zhoršené dopravní situace jsou dle vyjádření KÚ Středočeského kraje oprávněné a budou řešeny případně v dalším projednávání.
 
Děkuji.
 
S pozdravem
 
Renata Vondráková
starostka
19. 12. - V sekci rozpočet naleznete schválený rozpočet na rok 2009
2. 12. - Oznámení, další zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 15. 12. 2008 od 18 hodin v budově OÚ, program - Rozpočet 2009, rozpočtové opatření, dotace, zhodnocení ke konci roku, obecní cesty - problémy, další provozní věci OÚ, inventura, diskuse, závěr.
2. 12. 2008 - V sekci rozpočet naleznete návrh rozpočtu na rok 2009
17. 11. 2008 - Další zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční dne 24. 11. 2008 od 18. hodin v budově OÚ, program - Návrh rozpočtu na rok 2009, Diskuse, Provozní věci OÚ, Závěr.
 
 

 

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 47. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 15. listopadu 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Předání úřadu novému zastupitelstvu
3. Volba starosty a místostarosty
4. Projednání úklidu sněhu během zimního období
5. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na  604 540 583, 724 786 473